USŁUGI NAJMU

  • możliwość noclegów w preferencyjnych cenach 15% bonifikaty od każdej ceny w cenniku
  • korzystanie z pomieszczeń zamkniętych firmy na spotkania z przedsiębiorcami, rozmowy rekrutacyjne, itp.  – 39,90 zł.+ VAT/1 godzina/2 os.
  • korzystanie z pomieszczeń  socjalnych firmy na spotkania i rozmowy   – 49 zł. + VAT/1 godzina/do 3 os.