REGULAMIN

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG WIRTUALNEGO BIURA w Grupie NOWE HORYZONTY

1

 1. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez Jolantę Poźniak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GRUPA NOWE HORYZONTY (NH) w zakresie wynajmu „Wirtualnego biura w Grupie NOWE HORYZONTY” (Usługi).
 2. Warunkiem podpisania umowy na jeden z pakietów Wirtualnego Biura jest przedstawienie założycielskiego aktu notarialnego spółki lub wpisu do CEIDG.
 3. Regulamin jest przekazywany Klientowi w dniu podpisania Umowy na obsługę administracyjną biura (Umowa) oraz udostępniany w każdym czasie w siedzibie NH.
 4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług NH.
 5. Wszelkie kwoty wymienione w Regulaminie są kwotami netto, tj. nie zawierają podatku od towarów i usług.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2

 1. NH oferuje Klientowi odpłatne usługi szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu „Specyfikacja usług z cennikiem”.
 2. Usługi świadczone są w budynku siedziby NH przy ul. Orlanda 10 w Lublinie 20-712.
 3. NH wskazuje jako właściwe do kontaktów związanych ze świadczeniem usług:
  • adres mailowy: biuro@nowehoryzonty.com
  • adres pocztowy: 20-712 Lublin, ul. Orlanda 10
  • telefon: 660 768 067

3

 1. W ramach odbierania poczty przychodzącej NH zobowiązuje się do przyjmowania korespondencji zgodnie ze specyfikacją usług.
 2. Korespondencja, do której odbioru konieczne jest dokonanie opłaty, zostanie odebrana tylko w razie otrzymania od Klienta pisemnego lub mailowego zlecenia jej odebrania oraz wcześniejszego otrzymania środków na pokrycie opłaty.
 3. W razie nie otrzymania środków pieniężnych NH może opłacić przesyłkę z własnych środków, a następnie obciąży Klienta opłatą poprzez wystawienie faktury VAT. Maksymalna łączna kwota zadłużenia Klienta z tytułu odebranych przesyłek nie może przekroczyć 20 zł netto.
 4. Przesyłki inne niż wymienione w ust. 1 są przyjmowane za dodatkową opłatą na postawie indywidualnych ustaleń i wymagają niezwłocznego ich odbioru przez Klienta.

4

 1. NH niezwłocznie poinformuje Klienta o odebranej korespondencji, o czym Klient poinformowany zostanie drogą mailową lub SMS – ową na wskazany w umowie adres.
 2. Klient zobowiązuje się do odbioru korespondencji wg telefonicznych ustaleń.
 3. Klient odbiera pocztę za pisemnym potwierdzeniem jej odbioru.

5

 1. NH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub/i Załącznika nr 1 „Specyfikacja usług z cennikiem” w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek względem Klienta, jeżeli zostanie mu dostarczona pocztą na adres domowy wskazany w Umowie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017.

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z usług Wirtualnego Biura Grupa NOWE HORYZONTY

SPECYFIKACJA USŁUG Z CENNIKIEM:

Pakiet PODSTAWOWY:

 • Adres do rejestracji przyszłej siedziby firmy
 • Konsultacje jak/gdzie założyć firmę/działalność
 • Odbiór i przesłanie skanu pierwszego listu od urzędu potwierdzającego adres dla firmy
 • Możliwość przeprowadzenia spotkania z klientem przez pierwszy miesiąc trwania umowy
Koszty:
I przy podpisaniu umowy i opłacie za 1 rok  450 zł + VAT zł

 

Pakiet MINI:

Ø  Adres do korespondencji

Ø  Odbiór przychodzącej korespondencji (dla listów poleconych i przesyłek kurierskich będą pozostawiane awiza)

Ø  Informowanie 1 x w miesiącu o przyjętej korespondencji (SMS/email)

Ø  Możliwość przeprowadzenia spotkania z klientem (1 godzina z 1 gościem) raz na miesiąc

 

I przy podpisaniu umowy i opłacie za 2 lata 29,90 + VAT zł m-c
II przy podpisaniu umowy i opłacie za 1 rok 35,90+ VAT m-c
III przy podpisaniu umowy i opłacie za 6 m-cy 39,90 + VAT zł m-c
IV przy podpisaniu umowy bez zobowiązania długości trwania umowy
i opłacie miesięcznej
49,00 + VAT zł m-c

 

 

Pakiet MEDIUM:

Ø  Adres do rejestracji firmy

Ø  Adres do korespondencji

Ø  Odbiór przychodzącej korespondencji (dla listów poleconych i przesyłek kurierskich będą pozostawiane awiza)

Ø  Odbiór przesyłek kurierskich  (obowiązek odbioru przesyłki większej niż rozmiar koperty A4, jednak nie cięższej niż 4 kg w ciągu 3 dni roboczych)

Ø  Bieżące informowanie e-mailem lub telefonicznie (dotyczy Polski)  o odbiorze korespondencji

Ø  Możliwość przeprowadzenia spotkania z klientem (1 godzina z 2 gośćmi) raz na miesiąc

Ø  Dostęp do pomieszczeń socjalnych (kuchnia, jadalnia, salon wypoczynkowy, taras, ogród)

 

I przy podpisaniu umowy i opłacie za 2 lata 49,90  + VAT zł m-c
II przy podpisaniu umowy i opłacie za 1 rok 55,99  +VAT m-c
III przy podpisaniu umowy i opłacie za 6 m-cy 59.90 + VAT zł m-c
IV przy podpisaniu umowy bez zobowiązania długości trwania umowy
i opłacie miesięcznej
65,99 + VAT zł m-c

*Wykupienie adresu do rejestracji firmy jest wyłącznie możliwe po opłaceniu z góry za 12 miesięcy.

 

Pakiet MAXI:

Ø  Adres do rejestracji firmy

Ø  Adres do korespondencji

Ø  Odbiór przychodzącej korespondencji (dla listów poleconych i przesyłek kurierskich będą pozostawiane awiza)

Ø  Odbiór przesyłek kurierskich (obowiązek odbioru przesyłki większej niż rozmiar koperty A4 jednak nie cięższej niż 4 kg w ciągu 3 dni roboczych)

Ø  Bieżące informowanie e-mailem lub telefonicznie (dotyczy Polski) o odbiorze korespondencji

Ø  Możliwość przeprowadzenia spotkań z klientami  przez 4 godzin w miesiącu (do 3 osób)

Ø  Dostęp do pomieszczeń socjalnych (kuchnia, jadalnia, salon wypoczynkowy, taras, ogród)

Ø  Bieżące przesyłanie skanów korespondencji przychodzącej (do 20 stron, bez przesyłek reklamowych i ulotek)

Ø  Możliwość kserowania / drukowania do 25 stron m-c

Ø  Umawianie i organizowanie mityngów (max 10 w m-cu), w tym rezerwacja w obiektach gastronomicznych/turystycznych

Ø  Możliwość zakwaterowania 1 os./1 x w miesiącu (niedziela)

Ø  Rejestracja profilu firmy na międzynarodowym portalu internetowym (LinkedIn)

 

I przy podpisaniu umowy i opłacie za 2 lata 199,90 zł + VAT zł m-c
II przy podpisaniu umowy i opłacie za 1 rok 255,90  zł + VAT zł m-c
III przy podpisaniu umowy i opłacie za 6 m-cy 279,90 zł + VAT zł m-c
IV przy podpisaniu umowy bez zobowiązania długości trwania umowy
i opłacie miesięcznej
309,90 zł + VAT zł m-c

*Wykupienie adresu do rejestracji firmy jest wyłącznie możliwe po opłaceniu z góry za 12 miesięcy.

 

Pakiet MEGA:

Ø  Adres do rejestracji firmy

Ø  Adres do korespondencji

Ø  Odbiór przychodzącej korespondencji (dla listów poleconych i przesyłek kurierskich będą pozostawiane awiza)

Ø  Odbiór przesyłek kurierskich (obowiązek odbioru przesyłki większej niż rozmiar koperty A4 jednak nie cięższej niż 4 kg w ciągu 3 dni roboczych)

Ø  Bieżące informowanie e-mailem lub telefonicznie (dotyczy Polski) o odbiorze korespondencji

Ø  Możliwość przeprowadzenia spotkań z klientami przez 4 godzin w miesiącu (do 3 osób)

Ø  Dostęp do pomieszczeń socjalnych (kuchnia, jadalnia, salon wypoczynkowy, taras, ogród)

Ø  Bieżące przesyłanie skanów korespondencji przychodzącej (do 20 stron, bez przesyłek reklamowych i ulotek)

Ø  Możliwość kserowania / drukowania do 25 stron m-c

Ø  Umawianie i organizowanie mityngów (max 12 w m-cu), w tym rezerwacja w obiektach gastronomicznych/turystycznych

Ø  Możliwość zakwaterowania 1 os./1 x w miesiącu (niedziela)

Ø  Rejestracja profilu firmy na międzynarodowym portalu internetowym, (LinkedIn) wraz z regularnym prowadzeniem konta. (raz w tygodniu: logowanie do portalu, przyjmowanie zaproszeń do kontaktów, uaktualnianie danych firmy w razie potrzeb)

·

I przy podpisaniu umowy i opłacie za 2 lata 329,90 zł + VAT zł m-c
II przy podpisaniu umowy i opłacie za 1 rok 369,90 zł + VAT m-c
III przy podpisaniu umowy i opłacie za 6 m-cy 399,90 zł + VAT zł m-c
IV przy podpisaniu umowy bez zobowiązania długości trwania umowy
i opłacie miesięcznej
409,90 + VAT zł m-c

*Wykupienie adresu do rejestracji firmy jest wyłącznie możliwe po opłaceniu z góry za 12 miesięcy.

 

USŁUGI BIUROWE:

CENNIK INNYCH USŁUG BIUROWYCH

 • udostępnienie wspólnej skrzynki pocztowej 4,50 zł. + VAT/1 miesiąc
 • odbiór listu przez Zleceniobiorcę ze skrzynki pocztowej poza abonamentem – 3,50 zł. + VAT
 • informowanie o przychodzącej poczcie poza abonamentem i ustalenie daty odbioru poczty – 3, 50 zł. + VAT
 • spotkanie w siedzibie Zleceniobiorcy celem odbioru poczty przez Zleceniodawcę – 4, 50 zł + VAT
 • upoważnienie do odbioru poczty poleconej – 26 zł. + VAT
 • odbiór osobisty przez P. Jolantę Poźniak listów poleconych z w FUP  Lublin 1 przy ul. Władysława Orkana 4 w Lublinie na podstawie awiza i udzielonego pełnomocnictwa – 42,00 zł + VAT / każdorazowo
 • skanowanie listu do 3 stron poza abonamentem – 3,50 zł. + VAT (powyżej 3 stron – 0,90 zł. + VAT za każdą dodatkową stronę)
 • odsyłanie oryginałów korespondencji na wskazany adres każdorazowo za dodatkową opłatą 22,00 zł + VAT
 • ksero / wydruk czarno-biały – 1,00 zł + VAT / jedna strona
 • wydruk kolorowy – 2,00 zł +VAT / jedna strona
 • przepisywanie dokumentów – 10,50 zł. + VAT / jedna strona
 • wynajęcie asystenta do  realizacji innych zleconych zadań – 40,00  zł + VAT / 1 godzina + ew. koszty dodatkowe, przykładowe zadania: prowadzenie harmonogramu spotkań, umawianie spotkań biznesowych, załatwianie spraw urzędowych zleconych przez Klienta, przygotowywanie i wysyłanie pism urzędowych lub biznesowych, wprowadzanie danych, organizacja szkolenia, rezerwacja obiektów gastronomicznych / turystycznych.

Nasza firma  jest uprawomocniona do świadczenia usługi WIRTUALNEGO BIURA.

Poniżej licencja: