Szkolenia dla młodych

Szkolenia dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Celem programu jest kształtowanie wizji własnego życia poprzez odkrywanie własnych pragnień i marzeń, budowanie indywidualnej drogi do osobistego i życiowego sukcesu w zgodzie z indywidulanym system wartości. W trakcie tych poszukiwań będziemy wspierać takie postawy jak odpowiedzialność i rzetelność, doskonalić umiejętności budowania relacji i  rozwiązywania problemów,  motywować do podejmowania działań.

Uczestnictwo w szkoleniach dla młodych  umożliwia:

 • sprofilowane  wsparcie w poszukiwaniach ich własnego JA
 • ukierunkowane wzmacnianie  mocnych stron i rozwijanie słabszych
 • pomoc w poszukiwaniu  własnej tożsamości już na etapie szkolnym
 • zadbanie o  wszechstronny rozwój
 • podjęcie świadomej pracy nad zmianą postaw i kształtowaniem charakteru
 • uczenie się odpowiedzialności za  własne życie
 • kształtowania umiejętności takich jak: liderowanie, planowanie, definiowanie priorytetów, wyznaczanie celów  i konsekwentne ich realizowanie, praca w zespole, kreatywność i innowacyjne myślenie, autoprezentacja czy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • zdobycie kompetencji takich jak umiejętność szybkiego uczenia się, kompetencji psychospołecznych,  interpersonalnych, postaw obywatelskich  oraz przedsiębiorczości
 • poznanie praktycznych narzędzi potrzebnych  do  rozwoju swojej osobowości
 • świadomy wybór kierunku przyszłych studiów czy zawodu w zgodzie ze swoimi predyspozycjami i pragnieniami

Jak pracujemy?

Uczymy głównie przez doświadczenie.  Oznacza to, że programy szkoleń ułożone są tak, by  nabywali nową wiedzę i byli w stanie w jak największym stopniu w praktyce przećwiczyć nowe umiejętności.  Po każdym wykonanym ćwiczeniu uczestnicy mają czas na refleksję i wyciąganie wniosków do zastosowania we własnym działaniu.

Nasze wytyczne:

 •  rozwijać  pasje, praktyczne umiejętności i twórcze działanie
 •  wspierać  innowacyjność i  wyobraźnię
 •  bezwzględnie szanować  i wzmacniać indywidualny styl uczenia się
 Planowany harmonogram wszystkich zajęćWarsztaty będą się odbywać w czasie poza lekcyjnym.

 Koszt każdego szkolenia

99 zł Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Firma Nowe Horyzonty od ponad 14 lat zajmuję się rozwojem umiejętności miękkich, niezbędnych w drodze do sukcesu. Programy rozwojowe NH ukierunkowane  są na odkrywanie i rozwijanie potencjału ludzkiego. NH w swoim doświadczeniu posiada szkolenia i warsztaty dla kadry zarządczej i menadżerskiej oraz pracowników największych polskich i międzynarodowych firm (jak np. Hortex, Herbapol, Selgros, Strabag). W ślad za międzynarodowymi  trendami rozwoju potencjału ludzkiego firma NH poszerzyła swoją ofertę o programy rozwojowe przeznaczone dla młodych ludzi.