Szkolenia z negocjacji dla studentów

W grudniu 2006 roku, na zaproszenie Koła Naukowego Studentów Ekonomii KUL, zrealizowaliśmy dwa warsztaty z zakresu negocjacji dla przyszłych absolwentów uczelni. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. następujące zagadnienia: style negocjowania,asertywność w negocjacjachtaktyki negocjacyjnetrudne sytuacje negocjacyjne i konflikty w negocjacjach.