Szkolenia językowe

Techniki obecne w psychologii sportu mogą być zastosowane w organizacjach komercyjnych. Służą one podniesieniu komfortu i efektywności funkcjonowania ludzi biznesu. Ciało i psychika stanowią mechanizmy ściśle ze sobą powiązane. Wiedzą o tym trenerzy sportowi, którzy wykorzystują pamięć mięśniową swoich podopiecznych po to, aby zwiększać szanse ich dobrych występów podczas zawodów. Odpowiednie zarządzanie tymi zależnościami umożliwia zwiększenie kontroli nad reakcjami związanymi z pracą.

Trening pozwala uczestnikom zrozumieć, co powoduję, że sytuacja w jakiej się znajdują wywołuję stres, a także to jak reaguję na nie ciało i umysł. Pozwala poznać zależności, jakie łączą reakcję ciała i psychiki, a także umożliwia zapoznanie się z technikami kontrolowania reakcji tych dwóch elementów. Podczas szkolenia demonstrowane są techniki pracy wykorzystywane w pracy ze sportowcami. Podobnie jak ludzie biznesu, sportowcy na co dzień znajdują się w sytuacji presji związanej z wynikiem. Wymaga się od nich prezentacji maksymalnych możliwości podczas każdych zawodów, nie dając im prawa do porażki. Panowanie nad wewnętrzną i zewnętrzną presją prowadzi finalnie do skutecznego osiągania celów, zarówno organizacji, jak i własnych. Zastosowanie analogii między biznesem, a sportem umożliwia przełożenie najważniejszych umiejętności mentalnych stosowanych przez sportowców.

W treningu wykorzystane są urządzenia kontrolujące stan aktywności organizmu, które dostarczają człowiekowi informacji zwrotnej dotyczącej zmian stanu fizjologicznego uczestników. Ten rodzaj informacji zwrotnej określony jest mianem biofeedbacku.

Szkolenie ma na celu optymalizacje efektów pracy, doskonalenie pracy z celem, a także przeprowadzenie indywidualnej oceny sytuacji powodujących zwiększone napięcie i dezorganizację działań. Uczestnicy, na podstawie technik stosowanych przez sportowców, poznają sposoby analizy kondycji stresowej, autodiagnozy objawów stresu na trzech płaszczyznach i sposobów redukowania napięcia.

Korzyści:

  • Przezwyciężanie negatywnych następstw stresu
  • Zwiększona wydajność w pracy
  • Pogłębienie satysfakcji zawodowej
  • Poprawa koncentracji, kojarzenia, kreatywnego rozwiązywania problemów
  • Podniesienie motywacji i chęci do działania
  • Obniżenie poziomu napięcia i niepokoju
  • Skuteczniejsze radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
  • Wypracowanie indywidualnych narzędzi zwiększających efektywność pracy