Szkolenia wyjazdowe

Szkolenia wyjazdowe stanowią intensywny trening języka angielskiego, który odbywa się poza siedzibą firmy. Element wyjazdowy szkolenia stanowi klucz do motywacji uczestników i efektywności kursu. Tematyka merytoryczna jest wzbogacona o akcenty rekreacyjno-rozrywkowe takie jak spacery, sport, taniec. Dzięki temu treść szkolenia i przekazywane umiejętności łączą się z inną aktywnością, co służy utwierdzaniu się kompetencji językowych wśród uczestników. Przerwy na przekąski i posiłki również odbywają się w języku angielskim, co pozwala ćwiczyć język w warunkach zbliżonych do naturalnych oraz nabyć zwroty przydatne w konwersacji poza biznesowej. Takie zabiegi mają nadać naturalność i płynność w komunikacji przy pomocy języka angielskiego.

Wyjazdy szkoleniowe łączą ze sobą funkcje integracji zespołu, jak również podnoszenia jego kompetencji. Uczestnicy mogą szkolić swoje umiejętności językowe i przenieść je na grunt relacji, przy pomocy zabaw i zadań rekreacyjnych. Osadzenie tych działań w kontekście odmiennym niż codzienne życie firmy potęguję przyswajaną wiedzę i możliwości językowe uczestników.

Korzyści:

  • Zwiększenie wartości edukacyjnej poprzez zmianę otoczenia
  • Wzbogacanie nauki języka o sytuacje rekreacyjno- rozrywkowe
  • Wykorzystywanie skutecznych technik nauczania
  • Położenie nacisku na biznesowy zakres języka angielskiego