Szkolenia Otwarte

 

         Szkolenia otwarte podejmują bardzo różnorodną tematykę. Ze względu na ich otwarty charakter uczestniczyć w nich może każdy kto chcę podnieść swoją wiedzę i umiejętności z poruszanego tematu. Zazwyczaj uczestnicy nie znają się ze sobą co sprzyja otwartości i budowaniu nowych odmiennych relacji, a także pomaga przy znoszeniu osobistych blokad. Zdarza się również, że na szkolenia otwarte wysyłani są pracownicy firm, których menadżerowie proponują nabycie lub zwiększenie pewnych umiejętności.

Szkolenia otwarte w Nowych Horyzontach mają charakter rozwojowy. Służą uczestnikom w takich obszarach jak zwiększanie własnej samoświadomości, poznawanie swoich naturalnych predyspozycji, poprawianie relacji, czy umiejętności twórczej pracy nad sobą. Podczas szkoleń otwartych opieramy się o skuteczne koncepcje psychologiczne, które pozwalają poznać siebie i dokonywać zmian w wybranych przez uczestników aspektach życia. Rodzaj pracy proponowany przez Nowe Horyzonty ma charakter intrapsychiczny, czyli sprzyjający wglądowi we własną osobowość, obserwacje swoich nawyków i tworzenie nowych, bardziej sprzyjających przekonań dotyczących siebie i otoczenia.

Zapraszamy na szkolenia otwarte każdego kogo interesuję rozwój osobisty, zwiększanie swojej samoświadomości i polepszanie jakości codziennego życia.