Szkolenia Zamknięte

Szkolenia zamknięte skierowane są do firm i organizacji, które chcą podnosić kwalifikacje swoich pracowników, a także usprawniać komunikacje i kooperacje wewnątrz zespołu. Kursy zaprojektowane są w sposób uwzględniający rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw, a także procesy zachodzące wewnątrz grup pracowniczych. Dzięki temu możliwa jest integracja zespołu, wpływanie na kwestie motywacyjne, kulturę organizacyjną, jak również na poziom konkretnych umiejętności jakie wypracowywane są podczas kursu.

Szkolenia oferowane przedsiębiorstwom poruszają różnorodną tematykę. Począwszy od kompetencji komunikacyjnych, przez integracje zespołu, kończąc na kompetencjach zarządzania i kierowania. Oferta skonstruowana jest tak, aby odpowiadać na różnorodne potrzeby i luki kompetencyjne pojawiające się wewnątrz organizacji.

Zakres tematyki szkoleń zamkniętych obejmuję:

  • Szkolenia komunikacyjne
  • Szkolenia sprzedażowe
  • Diagnoza potencjału kadr
  • Szkolenia z zarządzania i kierowania
  • Umiejętności osobiste
  • Płeć kulturowa w organizacji- szkolenia interpersonalne
  • Szkolenia zagraniczne
  • Szkolenia dla trenerów
  • Pakiety integracyjne
  • Nasze Unikaty

Szeroka oferta umożliwia podjęcie przez klientów działań szkoleniowych, odpowiadających dokładnie na potrzeby pracowników i firmy. Szkolenia zamknięte prowadzone są w formie warsztatów i wykorzystują nowoczesne metody nauki. W ten sposób uzyskane umiejętności i nawyki są następnie wdrażane w zakresie wykonywanych przez pracowników obowiązków.