Wirtualne Biuro dla osób fizycznych

– adres do korespondencji dla osób bez działalności gospodarczej
– przyjmowanie korespondencji i powiadamianie adresata drogą elektroniczną – po otrzymaniu listu zwykłego informujemy Państwa o odebranej korespondencji
Listy polecone wymagają złożenia pełnomocnictwa dla odbioru przesyłki w UP przy ulicy ORKANA 4 w Lublinie.
Średni koszt miesięczny 18, 50 zł. + 23% VAT. Umowa na czas określony 1 rok – (228,00 zł. + 23 %VAT płatne z góry)
Zapraszamy do współpracy!.