Wirtualne Biuro dla osób fizycznych

– adres do korespondencji dla osób bez działalności gospodarczej
– przyjmowanie korespondencji i powiadamianie adresata drogą elektroniczną – po otrzymaniu listu zwykłego informujemy Państwa o odebranej korespondencji
Listy polecone wymagają złożenia pełnomocnictwa dla odbioru przesyłki w UP przy ulicy ORKANA 4 w Lublinie i są rozliczane oddzielnie.
Średni koszt miesięczny  35,00 zł. + 23% VAT. Umowa na czas określony 1 rok – (420,00 zł. + 23 %VAT płatne z góry)

Zapraszamy do współpracy!