5 wskazówek, jak zwiększyć produktywność w firmie

15 Paź 2019

Ostatnio na naszym blogu przybliżyliśmy Państwu, dlaczego tak ważna jest satysfakcja pracownika i jak wpływa to na efektywność jego pracy, w tym miesiącu pragniemy przedstawić Państwu jeszcze kilka innych wskazówek, dzięki którym zespól będzie dużo bardziej produktywny!

  • Wyznacz cele

Istotną sprawą jest nakreślenie najważniejszych celów i zadań oraz wyznaczenie czasu na ich realizację. Ważne jest również to, byś przeanalizował możliwości ich realizacji przez zespół, to pomoże w dopasowaniu zadań do konkretnych pracowników na miarę ich możliwości i umiejętności. Stawiaj realistyczne cele, wymaganie o wiele za dużo od pracowników krótkoterminowo może zwiększyć ich produktywność, ale w dłuższej perspektywie czasu tak silna presja wpłynie destruktywnie na ich wydajność i nastawienie do pracy.

  • Promuj szczerą rozmowę

Zachęcaj swoich pracowników do szczerego dialogu, mówieniu o swoich przemyśleniach,  zastrzeżeniach. Warto też pytać podwładnych o zlecone im zadania, np. jak można im pomóc w efektywniejszym rozporządzaniu czasem lub czy potrzebne są dodatkowe zasoby. Problemy pojawiają się wtedy, gdy ludzie nie mówią o tym, że są przeciążeni pracą, a następnie w ostatniej chwili okazuje się, że nie są w stanie zrealizować zadań.

  • Poznaj lepiej swoich pracowników

Dzięki lepszemu poznaniu swoich pracowników będziesz posiadać możliwość dostosowania odpowiednich środków motywujących ich do pracy. Indywidualne podejście do pracownika jest bardzo istotne zwłaszcza w małych firmach, gdzie ważna jest atmosfera w pracy i zbudowanie więzi między pracownikami.

  • Traktuj swoich pracowników równo

To bardzo ważna zasada, niestety często źle rozumiana. Równe traktowanie nie oznacza dokładnie takiego samego traktowania. Pracownicy muszą czuć się równi względem siebie, powinno się od nich wymagać po równo. Nie oznacza to jednak, że wszyscy pracownicy muszą być w pracy w tych samych godzinach, czy też mają zarabiać dokładnie tyle samo. Istotne jest by nie dzielić pracowników i traktować ich w sposób obiektywny.

  • Organizuj spotkania integracyjne

Spotkania integracyjne powodują wzrost poczucia przynależności do zespołu i wpływają na zaangażowanie się pracowników oraz ich motywację  do pracy. Poprawiają one również atmosferę w zespole. To także wspaniała okazja, by poznać bliżej swoich pracowników.  Wszystko to sprawia, że pracownik czuje, że jest szanowany przez pracodawcę i  dzięki temu będzie sam dążył do osiągania jak najlepszych wyników w pracy.

Komentarze