Doping motywacyjny w czasach pandemii

17 Sie 2020

Jak motywujesz siebie w roku pandemii? Jak motywujesz swoich pracowników?

Czy określiłeś już cele, do których zamierzasz dążyć w tym roku?  Ty i Twój Zespół?

Zastanawiasz się co tak naprawdę Ciebie i innych pobudza do działania? Co wpływa na takie, a nie inne postrzeganie otaczającego świata, na kierunkowanie Twojej uwagi, łatwość lub trudność uczenia się, na zachowywanie czegoś w pamięci, na procesy myślenia, rozumowania oraz porozumiewania się z innymi?

W ogromnym stopniu to emocje organizują Twoją aktywność, a motywy  Twoich działań wiążą się ściśle z uczuciami.

Zastanów się nad właśnie wyznaczanym celem. Co czujesz kiedy o nim myślisz? Czy jest ważny dla Ciebie? Jak ważny? Czy jest ważny dla Twoich pracowników? Czy wiesz co oni myślą o postawionych im celach? Jaki mają do nich stosunek? Czy ten cel jest osiągalny, prawdziwy?

Uczucia pociągają Cię do zachowania się w określony sposób, mogą włączyć się i zadziałać motywująco. Albo demotywująco.

Co zrobić aby motywowały?

Rozwój i potrzeba pełnego wykorzystania własnego potencjału są ważnymi siłami motywującymi. Być może nawet bardziej znaczącymi i głębiej oddziałującymi czynnikami niż motywatory odnoszące się do zaspokojenia potrzeb niższego stopnia.

Dla przypomnienia – piramida. Zwróć uwagę, że piramida ta nie kończy się na potrzebach uznania, akceptacji i samorealizacji, ale idzie wyżej – do potrzeb duchowych, transcendentalnych. Możesz znaleźć motywację do pracy (nad sobą?) w tym obszarze? Czy możesz szukać tu motywacji Twojego Zespołu?

Nie powstała dotychczas teoria motywacji, która w pełni uwzględniałaby to wszystko, co wiemy dzisiaj o motywach niższego stopnia, oraz potrzebach wyższego stopnia. Nie ulega jednak wątpliwości, że próbując odpowiedzieć na pytanie, dlaczego robimy to, co robimy, musimy wziąć pod uwagę oba rodzaje potrzeb.

Udowodniono, że samodzielne wyznaczanie celów wpływa na poprawę wykonania zadań. Czy masz jakieś doświadczenia związane z tak budowaną strategią działań? Sam określasz cele dla twojego zespołu, czy robicie to razem?

Ludzie łatwiej akceptują stawiane im cele zasadnicze gdy są informowani o postępach swojej pracy i nagradzani za osiągnięcie celów pośrednich, które znajdują się w zasięgu ich możliwości. Takie działania oraz  zachęta i wsparcie przełożonych są sprawdzonymi działaniami motywującymi. Wykorzystanie tej wiedzy przy organizacji pracy zespołowej,  jest bardzo istotne, ale warto również pamiętać o tym planując pracę własną.

Wyznaczanie celów – to również zadanie, które może być motywatorem. Czy Twoja Załoga, Twój Zespół ma wpływ na to jakie cele są jej stawiane? Jak będzie realizować cel główny, jakie będą cele pośrednie? Czy aktywny udział pracowników w opracowaniu celów nie jest odpowiedzią na potrzebę uznania i  szacunku?

Działania na ogół są determinowane przez złożony zespół motywacji. Twoja świadomość aktualnej sytuacji, wpływa na emocje odczuwane w danej chwili, a  Twój stan fizjologiczny determinuje siłę, z jaką je odczuwasz. Dobrze jest, gdy obok świadomości sytuacji jest świadomość własnych emocji, z którymi się w niej znajdujesz.

Świadomość własnych emocji to coś więcej niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Aby zyskać dobry wgląd we własne emocje i stany – trzeba rozwijać, budować świadomość siebie, poczucie swojej autonomii, podmiotowości. Wówczas można je rozumieć, nie tylko odczuwać i przeżywać. Tu zaczyna się praca u podnóża najwyższej części tej piramidy…

Istnieje ścisły związek myśli i uczuć, co powoduje, że zmiana uczuć pociąga za sobą zmianę myśli, a zmiana myśli może spowodować zmianę uczuć.  Dlatego też często daje o sobie znać przekonanie, że emocje przeszkadzają, ingerują w racjonalne myślenie. Rola potrzeby odczuwania przyjemności jest w motywowaniu siebie i innych nieprzeceniona. Przyjemność można odczuwać na każdym poziomie piramidy. Dążenie człowieka do odczuwania przyjemności i unikania przykrości – to czysta forma behawioryzmu. Można się nim posługiwać, ale ostrożnie. Ani pracownik ani Ty sam nie jesteś psem Pawłowa.

Pytanie: dlaczego robię to, co robię, a więc określenie motywacji poważnie poprawia stan samoświadomości. Przypatrz się samemu sobie, odkryj, zbadaj, sprawdź  swoją mapę motywacji. Rozrysuj ją. Weź duży arkusz papieru, kolorowe flamastry – rysuj i pisz. Sprawdź, które motywatory wynikają z próby zaspakajania jakich potrzeb, sprawdź, których jest najwięcej.

Niektórzy ludzie decydują się na samodzielną pracę na tym polu – wielu osobom przydaje się jednak trening bądź warsztat prowadzony przez specjalistę.

Możesz poznać lub poszerzyć wiedzę na temat sposobów motywowania Zespołu do podejmowania określonych zadań,  wysiłków i zachowań.

Możesz pogłębić swoją wiedzę o sobie i o możliwościach wpływania na siebie, aby być bardziej zmotywowanym do działań.

Poznawanie siebie, rozwój, jest nieprzecenioną inwestycją, jedyną dającą pewny, wysoki zysk w szybkim czasie. Jest inwestycją w konkretne, sprawdzone narzędzia pracy, w siebie i… w ducha.   Bo idą takie czasy, że bez ducha – ani rusz…

 

Autor tekstu:

Anna Marta Wilczkowska

Komentarze