Równowaga między życiem osobistym i zawodowym – moda czy konieczność?

02 Cze 2020

 

 

WORK LIFE BALANCE to idea mająca na celu odnalezienie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Koncepcja ta jest odpowiedzią na pojawiające się problemy społeczne, takie jak pracoholizm czy wypalenie zawodowe.  Stan idealny to taki, w którym wszystkie działania są zgodne z naszymi podstawowymi wartościami i służą naszej wizji i celom. Innymi słowy, WORK LIFEBALANCE to warunek dobrego, spełnionego życia, zgodnego z naturą człowieka.  A natury nie da się oszukać.

 

W obecnej dobie, kiedy odczuwalny jest nacisk na minimalizowanie kosztów i maksymalizowanie zysków, utrzymuje się atmosfera niepewności w wielu przedsiębiorstwach, a to z kolei wywiera coraz większą presję na pracowników. Szybkie działanie i efektywność wydają się dziś być mottem przewodnim kodeksu zachowań. W szczególności presji sukcesu ulega kadra zarządzająca firmami. Zgodnie z ideą WORK LIFE BALANCE, pracodawca powinien doceniać swojego pracownika i dbać o jego dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy. Nie zysk firmy jest w tej koncepcji najistotniejszy.

 

Natomiast dla pracownika bardzo często życie prywatne i praca stają się sobie przeciwstawne. Jednak taka dysharmonia stoi w opozycji do natury wnętrza człowieka. Zwiastuje stres, frustrację, konflikty interpersonalne, lęki, pustkę wewnętrzną, problemy zdrowotne czy wręcz utratę samego siebie. Jeśli natomiast chcemy nadać sens codzienności, odnaleźć radość dnia powszedniego, cieszyć się każdą chwilą, czuć się spełnionym – równowaga między życiem prywatnym i zawodowym stanowi bardzo ważne wyzwanie dla współczesnego człowieka, staje się też wielkim wyzwaniem dla przedsiębiorstw czy osób samozatrudnionych.

 

W rzeczywistości nasza praca może być nasycona pozytywnymi uczuciami i konstruktywnym językiem tylko wtedy, kiedy doświadczamy satysfakcji w sferze prywatnej. Odnalezienie harmonii pomiędzy pracą i życiem osobistym wymaga rzetelnego samopoznania i wejrzenia w głąb siebie. Czego ja naprawdę potrzebuję? Pracy będącej spokojną przystanią czy też pracy, w której sztormy i wichury poprzedzają moje triumfy? Ciszy, w której odnajdę dystans wobec trudności, z jakimi borykam się w pracy? Książek, w których znajdę inspirację do nowych przedsięwzięć? Kojących rozmów z przyjaciółmi? Medytacji, by dojść do źródła wewnętrznej mądrości? Tu każdy może dać inną odpowiedź, gdyż inną odpowiedź usłyszy w swoim centrum, ale podążanie za nią gwarantuje uzdrawiającą równowagę.

Komentarze